तामाङ भाषा रि उल्था लबा किताबगदे

१. परमेश्‍वरला बचनना अधिकारदेन शक्ति (डेरेक प्रिन्‍स)
२. पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबान विश्‍वासधोना (डेरेक प्रिन्‍स)
३. थानथान धुर्सा
४. ह्राङसे लतोबा निर्णय 
५. येशू ख्रीष्ट क्रुसरी  तिग्दा सिजी ? 

पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबान विश्‍वासधोना
View
969 KB

पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबान विश्‍वासधोना

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.