सम्‍पर्क

पूर्वी तामाङ भाषा समूह (धोविघाट-३, ललितपूर)


जी पि ओ : ८९७५, ई पि सी: २६२१, काठमाडौं, नेपाल 

फोनः ०१-५४४३६०२ मोबाइल नंः ९७७-९८४९५३३५९४ 

इमेल: amosmoktan58@gmail.com अथवा etlp@sall.com

 
Location