कपीराइट/सम्‍पर्क

चु साइट ETLT ला मिनसे सेबा मुला।

चु पेजगदे घोबाला लागिरी इमेल लस्‍य्‍हूगो kharkavillage@gmail.com

ङ्‌योइबा ताम आलदेधोना जम्‍मान स्‍हेगदे कपीराइट ETLT लबारी अधिकार आरे।