"दयामाया" व्हाइला एल्बम

चुरी मुबा व्हाइ गदे "दयामाया" एल्बमला हिन्ना। जुन व्हाइ सन् गदे २०१३ री रिलिज तबा हिन्ना। चू री मुबा व्हाइ गदे सान्‍स्‍य्‍हूगो ओछे डाउनलोड लबारी खाम्ला। 

Thumbnail image